Quality Control

گروه محصولات مدیریت و کنترل کیفیتمعرفی کتب مرتبط

Six_Sigma_Black_Belt_Handbook کمربند سیاه شش سیگما
(The Six Sigma Black Belt Handbook)

توماس مک کارتی و همکاران
Thomas McCarty et al.
این هندبوک یکی از کاملترین کتب موجود برای متخصصین کمربند سیاه شش سیگما به حساب می آید. در این کتاب پس از بررسی متدلوژی شش سیگما و مدیریت پروژه های آن به معرفی سیستم مدیریت شش سیگما و اجزاء آن پرداخته شده است. در انتها عملکرد سیستم مدیریت شش سیگما در چند مورد پژوهی مورد بررسی قرار گرفته است. بيشتر

Six_Sigma_Green_Belt_Handbook کمربند سبز شش سیگما
(The Certified Six Sigma Green Belt Handbook)

رودریک آ. مونرو
Roderick A. Munro
این کتاب جهت کسب گواهینامه کمربند سبز انجمن کیفیت آمریکا (ASQ) تالیف شده است. در این کتاب ابتدا به بررسی مفاهیم شش سیگما و اصول تولید ناب به عنوان زمینه های انتخاب پروژه های شش سیگما پرداخته شده است. همچنین چرخه پیاده سازی شش سیگما (DMAIC) و اقدامات و ابزار های هر مرحله معرفی و تشریح گردیده اند. بيشتر

Six_Sigma_Handbook شش سیگما
(The Six Sigma Handbook)

توماس پیزدک و پائول کیلر
Thomas Pyzdek, Paul Keller
این کتاب در ابتدا بررسی مدیریت و پیاده سازی پروژه های شش سیگما در سازمان ها پرداخته است. در ادامه نحوه شناخت زمینه های مناسب جهت انتخاب پروژه ها و تشکیل تیم شش سیگما مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین فرایند پیاده سازی شش سیگما (DMAIC) و ابزارهای مورد نیاز هر مرحله معرفی شده اند. بيشتر

5S 5S اصول و روش های پیاده سازی و ممیزی
احمدجعفریان، حسن علی بابایی، حسین غضنفری
این کتاب پس از بررسی مفاهیم اولیه و تشریح فرایند پیاده سازی 5S در سازمان ها به بررسی ابزارها و تکنیک های مورد نیاز هر مرحله از پیاده سازی این روش پرداخته است. در ادامه به بررسی فرایند و تکنیک های ارزیابی 5S در سازمان ها پرداخته که این مبحث را می توان وجه تمایز این کتاب نسبت به کتب دیگر دانست. بيشتر