Quality Control

گروه محصولات مدیریت و کنترل کیفیتمعرفی کتب مرتبط

Six_Sigma_Black_Belt_Handbook کمربند سیاه شش سیگما
(The Six Sigma Black Belt Handbook)

توماس مک کارتی و همکاران
Thomas McCarty et al.
این هندبوک یکی از کاملترین کتب موجود برای متخصصین کمربند سیاه شش سیگما به حساب می آید. در این کتاب پس از بررسی متدلوژی شش سیگما و مدیریت پروژه های آن به معرفی سیستم مدیریت شش سیگما و اجزاء آن پرداخته شده است. در انتها عملکرد سیستم مدیریت شش سیگما در چند مورد پژوهی مورد بررسی قرار گرفته است. بيشتر

Six_Sigma_Green_Belt_Handbook کمربند سبز شش سیگما
(The Certified Six Sigma Green Belt Handbook)

رودریک آ. مونرو
Roderick A. Munro
این کتاب جهت کسب گواهینامه کمربند سبز انجمن کیفیت آمریکا (ASQ) تالیف شده است. در این کتاب ابتدا به بررسی مفاهیم شش سیگما و اصول تولید ناب به عنوان زمینه های انتخاب پروژه های شش سیگما پرداخته شده است. همچنین چرخه پیاده سازی شش سیگما (DMAIC) و اقدامات و ابزار های هر مرحله معرفی و تشریح گردیده اند. بيشتر

Six_Sigma_Handbook شش سیگما
(The Six Sigma Handbook)

توماس پیزدک و پائول کیلر
Thomas Pyzdek, Paul Keller
این کتاب در ابتدا بررسی مدیریت و پیاده سازی پروژه های شش سیگما در سازمان ها پرداخته است. در ادامه نحوه شناخت زمینه های مناسب جهت انتخاب پروژه ها و تشکیل تیم شش سیگما مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین فرایند پیاده سازی شش سیگما (DMAIC) و ابزارهای مورد نیاز هر مرحله معرفی شده اند. بيشتر

5S 5S اصول و روش های پیاده سازی و ممیزی
احمدجعفریان، حسن علی بابایی، حسین غضنفری
این کتاب پس از بررسی مفاهیم اولیه و تشریح فرایند پیاده سازی 5S در سازمان ها به بررسی ابزارها و تکنیک های مورد نیاز هر مرحله از پیاده سازی این روش پرداخته است. در ادامه به بررسی فرایند و تکنیک های ارزیابی 5S در سازمان ها پرداخته که این مبحث را می توان وجه تمایز این کتاب نسبت به کتب دیگر دانست. بيشترSystems & Produvtivity

گروه محصولات سيستمها و بهره وريمعرفی کتب مرتبط

Productivity_Management مديريت بهره وري (Productivity Management)
جوزف پروکوپنکو
اين کتاب يکي ازبهترين منابع تهيه شده در زمينه بهره وري محسوب مي شود که به بررسي مفاهيم بهره وري و فاکتورهاي موثر برآن، نحوه محاسبه وآناليز بهره وري را درشرکتها پرداخته است همچنين طرق افزايش بهره وري منابع سازماني به عنوان يک عامل کليدي مورد بررسي قرار گرفته و به بررسي ارتقاء بهره وري در سطح ملي نيز پرداخته شده است. بيشتر

Productivity-Mesurment اندازه گيري و بهبود بهره وري
(Productivity Measurement and Improvement)

رابرت دي پريچارد
Robert D. Pritchard
اين کتاب پس از معرفي مختصري از مفاهيم بهره وري به ارائه نتايج و دست آوردهاي پياده سازي آن در صنايع توليدي و خدماتي پرداخته است. دراين راستا در هر مورد پژوهشي، ابتدا محيط مسئله و فاکتورهاي موجود در آن معرفي شده و دست آورد هاي حاصل ارائه شده است. بيشتر

Productivity-Diagnosis سيستم مديريت بهره وري
عارضه يابي سازماني

حميد حاجي ابراهيم - احمد جعفريان
هدف از ارائة اين مجلد، تشخيص مشكلات موجود در سازمان و معرفي راهكارهاي مناسب و عملي براي رفع آنها است. عارضه يابي، فرآيندي است مستمر كه سازمان در واحدهاي صنعتي به طور دائمي انجام مي دهد كه نيازمند تجربه و آگاهي از روش انجام آن است. در كتاب حاضر براي درك بهتر مطالب، مفاهيم ارائه شده با نمونه هاي كاربردي همراه هستند. بيشتر

Productivity-Mesurment سيستم مديريت بهره وري
اندازه گيري بهره وري سازماني

احمد جعفريان- حميد حاجي ابراهيم
در اين كتاب نخست ضرورت اندازه گيري بهره وري و سپس مدل هاي اندازه گيري بهره وري بررسي شده است. در ادامه، نحوة محاسبة داده ها و ستانده هاي بهره وري، شاخص هاي تحليل بهره وري، تعريف هاي تحليلي شاخص هاي بهره وري و تعريف پروژه هاي بهبود بيان شده و در پايان كتاب نيز راهكارهاي بهبود بهره وري سرمايه در جدول هاي مجزا، ضميمه شده است. بيشتر


Project Management

گروه محصولات مدیریت پروژهمعرفی کتب مرتبط

Productivity_Management مديريت بهره وري (Productivity Management)
جوزف پروکوپنکو
اين کتاب يکي ازبهترين منابع تهيه شده در زمينه بهره وري محسوب مي شود که به بررسي مفاهيم بهره وري و فاکتورهاي موثر برآن، نحوه محاسبه وآناليز بهره وري را درشرکتها پرداخته است همچنين طرق افزايش بهره وري منابع سازماني به عنوان يک عامل کليدي مورد بررسي قرار گرفته و به بررسي ارتقاء بهره وري در سطح ملي نيز پرداخته شده است. بيشتر

Productivity-Mesurment اندازه گيري و بهبود بهره وري
(Productivity Measurement and Improvement)

رابرت دي پريچارد
Robert D. Pritchard
اين کتاب پس از معرفي مختصري از مفاهيم بهره وري به ارائه نتايج و دست آوردهاي پياده سازي آن در صنايع توليدي و خدماتي پرداخته است. دراين راستا در هر مورد پژوهشي، ابتدا محيط مسئله و فاکتورهاي موجود در آن معرفي شده و دست آورد هاي حاصل ارائه شده است. بيشتر

Productivity-Diagnosis سيستم مديريت بهره وري
عارضه يابي سازماني

حميد حاجي ابراهيم - احمد جعفريان
هدف از ارائة اين مجلد، تشخيص مشكلات موجود در سازمان و معرفي راهكارهاي مناسب و عملي براي رفع آنها است. عارضه يابي، فرآيندي است مستمر كه سازمان در واحدهاي صنعتي به طور دائمي انجام مي دهد كه نيازمند تجربه و آگاهي از روش انجام آن است. در كتاب حاضر براي درك بهتر مطالب، مفاهيم ارائه شده با نمونه هاي كاربردي همراه هستند. بيشتر

Productivity-Mesurment سيستم مديريت بهره وري
اندازه گيري بهره وري سازماني

احمد جعفريان- حميد حاجي ابراهيم
در اين كتاب نخست ضرورت اندازه گيري بهره وري و سپس مدل هاي اندازه گيري بهره وري بررسي شده است. در ادامه، نحوة محاسبة داده ها و ستانده هاي بهره وري، شاخص هاي تحليل بهره وري، تعريف هاي تحليلي شاخص هاي بهره وري و تعريف پروژه هاي بهبود بيان شده و در پايان كتاب نيز راهكارهاي بهبود بهره وري سرمايه در جدول هاي مجزا، ضميمه شده است. بيشتر
الگوريتم هاي ژنتيك (Genetic Algorithms [GA]) با اقتباس از فرآيندهاي مشاهده شده در تكامل طبيعي، اولين بار توسط دكتر جان هولند (John Holland) در دهه 70 میلادی پيشنهاد گرديد. این الگوریتم با شبيه سازي فرآيندهاي ژنتيك طبيعي سعي مي كند مسائل پيچيده دنياي واقعي را كه با روش هاي بهينه سازي متداول قابل حل نيستند را حل نمايد. در ساختار الگوریتم ژنتیک در ابتدا جمعيتي از کروموزم ها توليد مي شوند و در هر تکرار براي ايجاد کروموزم هاي جديد از عملگرهايي از قبيل باز توليد، تقاطع و جهش استفاده مي گردد، سپس برازندگي كروموزم ها ارزيابي مي شود و از ميان كروموزم هاي قبلي و نوزادان(كروموزم هاي جديد) توسط يكي از تكنيكهاي انتخاب، كروموزم هاي برتر انتخاب شده و بدين ترتيب اندازه جمعيت در نسل بعدي نيز ثابت خواهند ماند. پس از چندين تكرار، الگوريتم به سمت بهترين كروموزم همگرا شده و بصورت اميدوار كننده اي نمايان گر جواب بهينه يا نزديك به بهينه خواهد بود.
فیلم آموزشی الگوریتم های ژنتیک، بحث های نظری (تئوری) و عملی بر روی الگوریتم های ژنتیک را به صورت کامل پوشش داده است. همچنین از طریق این بسته آموزشی، دانش پژوهان علاوه بر مروری بر مبانی تئوری الگوریتم های ژنتیک، با نحوه پیاده سازی این الگوریتم در محیط متلب آشنا خواهند شد. در نهایت این مجموعه آموزشی به ارائه چند مسأله کاربردی و نمونه با استفاده از الگوریتم های ژنتیک پرداخته است.

شناسنامه محصول

 • نام محصول: مجموعه آموزشی الگوریتم های ژنتیک
 • کد محصول: PP65432
 • پروانه نمایش: 155/34-134
 • نام مدرس: احمد جعفریان
 • نوع فایل: فایل ویدئویی با فرمت WMV و با کیفیت HD
 • مدت زمان: 4 ساعت و 20 دقیقه
 • حجم فایل: 920 مگابایت
 • تعداد CD/DVD: یک عدد

درباره مدرس

مهندس احمد جعفریان فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. ایشان دارای مقالات متعدد در مجلات علمی پژوهشی، کنفرانس های خارجی و مجلات ISI هستند. همچنین کتاب های کاربردی و تحقیقاتی مختلفی از قبیل اثر شلاق چرمی در زنجیره های تامین و طرح ریزی واحد های صنعتی از ایشان منتشر گردیده است. زمینه تحقیقاتی ایشان شامل مدیریت زنجیره تامین، زنجیره تامین پایدار، طراحی شبکه های تامین، کنترل موجودی، اثر شلاقی، مساله حرکت خودروها، لجستیک، هوش مصنوعی و الگوریتم های فراابتکاری می باشد. گفتنی است ایشان سابقه برگزاری دوره های متعدد اکادمیک و کاربردی در موسسات آموزشی، انجمن های علمی، دانشگاه ها، شرکت ها و کارخانجات مختلف را در کارنامه خود دارند.

اهم سر فصل های ملاحظه شده در این مجموعه آموزشی در زیر اشاره شده اند:

 • مروری بر مبانی الگوریتم ژنیتک و دلایل پیدایش آن
 • مروری بر مفاهیم و ساختار الگوریتم ژنتیک
 • بررسی ساختار الگوریتم های ژنتیک برای حل مسائل پیوسته
 • بررسی ساختار الگوریتم های ژنتیک برای حل مسائل گسسته
 • روش های انتخاب والدین در الگوریتم های ژنتیک (Selection)
  • انتخاب تصادفی (Random Selection)
  • انتخاب چرخه رولت (Roulette Wheel)
  • انتخاب نخبه گرایی (Elitism)
  • انتخاب رقابتی (Tournament Selection)
 • روش های تقاطع در الگوریتم های ژنتیک (Crossover or Recombination)
  • معرفی عملگرهای تقاطع مورد استفاده در مسائل پیوسته و گسسته
  • تقاطع تک نقطه ای ( Single Point)
  • تقاطع دو نقطه ای ( Double Point)
  • تقاطع یکنواخت ( Uniform)
  • تقاطع ترکیبی
 • روش های جهش در الگوریتم های ژنتیک (Mutation)
  • معرفی عملگرهای جهش مورد استفاده در مسائل پیوسته گسسته
  • روش جابجایی(Swap)
  • روش معکوس کردن(Reversion)
  • روش وارونگى (Inversion)
 • روش های تلفیق جمعیت در الگوریتم های ژنتیک
  • روش شایسته سالاری
  • روش انتخاب تصادفی
  • روش ایجاد تنوع در جمعیت
  • روش ترکیبی)
 • پیاده سازی الگوریتم ژنتیک برای حل یک مسائل پیوسته
 • پیاده سازی الگوریتم ژنتیک برای حل یک مسائل گسسته
Maintenance Management

گروه محصولات مدیریت نگهداری و تعمیرات
Maintenance Managementمعرفی کتب مرتبط

Total_Productive_Maintenance تعمیرات نگهداری بهره ور (Total Productive Maintenance)
استو بوریس (Steve Borris)
این کتاب نخست به ارائه مفاهیم اولیه تعمیرات و نگهداری پرداخته و سپس به بررسی شیوه های بازرسی، تعمیرات پیشگیرانه، تکنیک های TPM و تجزیه و تحلیل خرابی ها می پردازد. همچنین به بررسی نقش سیستم 5S و تغییر قالب یک دقیقه ای (SMED) در TPM می پردازد. در انتها مدل های کمی قابلیت اطمینان و در دسترس بودن تجهیزات را مورد بررسی قرار می دهد. بيشتر

TPM_for_Every_Operator تعمیرات نگهداری بهره ور (TPM for Every Operator)
Japan Institute of Plant Maintenance
این کتاب یکی از مراجع کاربردی تعمیرات و نگهداری به حساب می آید. همچنین به بررسی شاخص های اثر بخشی ماشین آلات می پردازد. در ادامه با نگرش تولید ناب به معرفی طرق کاهش خرابی ماشین آلات پرداخته و تکنیک های خودکار سازی فرایند PM را مورد بررسی قرار می دهد. در انتها به بررسی نقش TPM در سیستم های ایمنی و بهداشت (HSE) می پردازد. بيشتر

Handbook_of_Reliability هندبوک قابلیت اطمینان، دسترس پذیری، قابلیت نگهداری و ایمنی در طراحی مهندسی (Handbook of Reliability, Availability, Maintainability and Safety in Engineering Design)
Rudolph Frederick Stapelberg
این کتاب نخست به بررسی متدولوژی طراحی مهندسی و شیوه های یکپارچه سازی و خودکار سازی آن پرداخته و سپس تکنیک ها و روش های محاسبه قابلیت اطمینان و کارایی را معرفی می کند. در ادامه نقش TPM را در دسترس پذیری تجهیزات مورد بررسی قرار می دهد. بيشتر

The_OEE_Primer کلیات اثربخشی کلی تجهیزات: OEE، قابلیت اطمینان و نگهداری (The OEE Primer: Understanding OEE, Reliability, and Maintainability )
اتاماتیس (D.H. Stamatis)
این کتاب نخست به معرفی مدیریت تعمیرات جامع پرداخته و در ادامه روش های اندازه گیری اثربخشی کلی تجهیزات (OEE) را با دیدگاه های قابلیت اطمینان تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ارائه می دهد. همچنین روش های افزایش قابلیت اطمینان را از طریق TPM، طراحی و اجراء عملیات بررسی می کند. بيشترSoftware

گروه محصولات نرم افزاری
Softwareمعرفی کتب مرتبط

مقالات مرتبط


فايلها و نرم افزارهاي مرتبط


Systems & Produvtivity

گروه محصولات تحقیق در عملیات و تصمیم گیری
Decision making and operation researchمعرفی کتب مرتبط

مقالات مرتبط


 • 1
 • 2